Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng Phiên dịch viên
Tuyển dụng Phiên dịch viên
- Biên phiên dịch cho bác sỹ và bệnh nhân
- Ghi chép phác đồ điều trị của bệnh nhân hôm đó
- Dịch lại tình trạng bệnh nhân vào hồ sơ bệnh ...
Xem chi tiết View detail
Thong ke